You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Az ETCS nyelv változói

Az ETCS nyelv változói


A változók (variables) a távirat legalapvetőbb elemei. A következő főbb szabályok vonatkoznak rájuk:
  • A változókat nem lehet kisebb egységekre felosztani. Egy változó csak egyféle adatot tartalmazhat,
  • A változóknak függetlennek kell lenniük az átviteli módtól,
  • A különleges jelentést hordozó változóértékeket mindig az értéktartomány legtetejére kell elhelyezni (pl. egy 4 bites változó esetében a „1111” bitsorozat jelentse a nem értelmezett értéket).
  • A tartalék (azaz jelenleg nem használt) változóértékeknek a használt és a különleges értékek között kell elhelyezkedniük.

A változók egy részének értéke csak egyedi lehet (hozzárendelt értékeket tartalmazó változók), ami az értékek kiosztásának központi szabályozását igényli (ilyenek például az ország azonosítók). A változókat úgy nevezték el, hogy a nevük előtt álló prefixekből egyértelműen következtetni lehet a jelentésre, a típusra és az értékkészletre. A lehetséges prefixeket és hozzájuk tartozó változótípusokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Változónév prefixe

Változó jelentése

Változónév prefixe

Változó jelentése

A_

Gyorsulás

NC_

Osztály szám

D_

Távolság

NID_

Azonosító szám

G_

Lejtviszony

Q_

Módosító

L_

Hosszúság

T_

Idő/Dátum

M_

Általános

V_

Sebesség

N_

Szám

X_

Szöveg

ETCS távirat, változó típusok

A fenti változócsoportok valamennyi ETCS kommunikáció során azonosíthatóak (pl. pálya-jármű átvitel, fedélzeti berendezések egymás közti kommunikációja, stb.). Talán a legfontosabbak az említett pálya-jármű információs lánc lehetséges változói, amelyek alapos áttanulmányozása hozzájárulhat ahhoz, hogy pontos képet kaphassunk az ERTMS/ETCS rendszer lehetőségeiről és korlátairól.

Az áttekinthetőség érdekében kérjük válassza ki a fenti felsorolásból, hogy melyik változócsoport érdekli részletesebben! Ezután példaként a pálya-jármű átivetelben érintett változók leírása, értéktartománya, értékkészlete és jelenleg ismert speciális értékei jelennek meg.

Lap teteje