You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

A JRU adatrögzítő

A JRU-ról általánosságban


A tárolt adatokról részletesen


A JRU rendszertechnikai adatai


JRU diagnosztikaA JRU-ról általánosságban


A fedélzeti berendezés adatrögzítő egységgel is rendelkezik.  A JRU (Juridical Recording Unit) Hatósági Adattárolóként vagy Biztonsági Naplózó Egységként fordítható. Megemlítjük, hogy bár maga a modul a legtöbb gyártónál az EVC házában foglal helyet, az nem tartozik az EVC-hez.
A rögzítő többek között az alábbi információkat tárolja:
 • mért sebesség (aktuális),
 • felügyelt sebesség (megengedett),
 • balíztáviratok (ideje, helye, tartalma, stb.),
 • mozdonyvezetői tevékenységek (kezelések),
 • vonatadatok,
 • fékezési tevékenység,
 • érzékelt hibák kódja, ideje, stb.

A JRU a rendszer energiaellátásától függetlenül, külső energiaellátás nélkül legalább 30 napig képes tárolni a rögzített adatokat. A rögzítő egység (minimum) az utolsó 24 óra járműmozgására vonatkozó részletes információkat eltárolja, ezen túlmenően csak a legfontosabb adatokat tárolja visszamenőleg. A JRU hordozható számítógéppel kiolvasható anélkül, hogy azt meg kellene bontani. A rendszerhez – beszállítótól függően – tartozik egy szoftvercsomag, amely lehetővé teszi a hatósági adatrögzítő berendezés által kiolvasott adatok PC-re történő kiolvasását, és ezzel az adatok exportálását azok offline módon (utólagosan) történő kiértékeléshez.
A berendezés fontos feladatot lát el, ezért a vonatbefolyásoló rendszer működése alatt folyamatosan tesztelődik. Meghibásodás esetén a rendszer a mozdonyvezető felé hibajelzést küld, ahol is a hiba megjelenését a mozdonyvezetőnek nyugtáznia kell. A rögzítőegységet az EVC vezérli.
Diagnosztikai információit az STM modul is a Hatósági Adattároló egység felé továbbítja.


A tárolt adatokról részletesen


Az adatrögzítő berendezés nem az ETCS része, annak a biztonsági berendezéstől függetlennek kell lennie. A fedélzeti berendezés a bevitt, a fogadott és számolt adatokat juttatja el valós időben az adatrögzítőnek a pontos időponttal és referenciaponttal együtt. A rögzített adat tárolási időtartama szerint három csoportot különböztetünk meg:
1. A balesetek kivizsgálásához szükséges teljes részletességű adatoknak legalább az elmúlt 24 órára rendelkezésre kell állniuk (lásd a táblázatot).
2. A vezető teljesítményének felméréséhez szükséges – korlátozott mennyiségű – üzemi adatokat legalább egy hétig tárolni kell (lásd a táblázatot).
3. Az adatrögzítő lehetővé kell tegye bizonyos adatok hosszabb időn (cca. 1 hónap) keresztüli tárolását is, az adott vasút nemzeti szabályrendszerének megfelelően.
Valamennyi rögzített eseményhez kapcsolódóan meg kell tudni határozni a dátumot és az időt (UTC), a vonat pozícióját és sebességét, a mozdonyvezető és a fedélzeti berendezés azonosítóját, valamint az aktuális ETCS szintet és üzemmódot.
Kiváltó esemény
Rögzített esemény/információ
Rögzítési funkció meghibásodás
érzékelése
JRU meghibásodás
Üzemmód-választás/váltás
Jelenlegi üzemmód
Szintválasztás/váltás
Jelenlegi szint
Adatbevitel befejeződése
Adatbevitel (vonat- és egyéb adatok)
Élesztés
ETCS azonosító
Vészfék parancs/oldás
A vészfék állapota
Üzemi fék parancs/oldás
Az üzemi fék állapota
Minden 5 másodpercben
Az aktuális sebesség
Üzenet vételekor
A balízcsoport üzenete
Üzenet vételekor
A hurok üzenete
Üzenet vételekor
A RIU  üzenete
Üzenet vételekor
Az RBC üzenete
Üzenet küldésekor
Az RBC-nek küldött üzenet
Mozdonyvezető ténykedése
(DMI kezelések, interfészek)
Mozdonyvezető tevékenysége
Esemény bekövetkeztekor,
ha rögzítése még lehetséges
Rendszer-meghibásodás
Balízcsoport hiba
NID_C és NID_BG változók értékei
Rádiókapcsolat hiba
Hibaazonosító
Megváltozásuk/megjelenésük esetén
Eddig nem említett kijelzések (szöveges üzenetek, célsebesség, stb.)
Új adat az interfészen
A külső forrásból származó adat
Az adatrögzítő által tárolt részletes adatok készlete

Kiváltó esemény
Rögzített esemény/információ
Vészfék-parancs/oldás
A vészfék állapota
Mozdonyvezető ténykedése
(DMI kezelések, interfészek)
Mozdonyvezető tevékenysége
Az adatrögzítő által tárolt korlátozott mennyiségű adat

Láthatóan az adatrögzítő kétféle adatcsoporttal dolgozik: egyrészt eseményadatokkal, amelyek valamilyen történéshez, kezeléshez, egy adat értékének megváltozásához kapcsolódnak, másrészt periodikus adatokkal, amelyek meghatározott intervallumonként kerülnek rögzítésre, ahol a rögzítés gyakorisága függhet a sebességtől is.
A távolságok az indulás helyétől mérve kerülnek rögzítésre. Amennyiben az EVC hibaüzenetet vesz a pályamenti berendezéstől, a JRU is hibaüzenet kap az EVC-től. Az EVC emellett ismétlődően ellenőrzi a JRU működőképességét, és meghibásodás esetén hibajelzést küld a mozdonyvezetőnek. A jelzést a hozzá tartozó hibakód kíséri, amelyet a mozdonyvezetőnek nyugtáznia kell. Minthogy az adatrögzítőt az EVC vezérli, az nem képes adatrögzítésre, ha a rendszer inaktív. A rögzítő természetszerűleg saját meghibásodásának tényét sem képes teljes biztonsággal tárolni.
Lehetővé kell tenni, hogy a JRU a nem ETCS-re vonatkozó adatok rögzítését is el tudja végezni (pl. EIRENE adatok). Példának okáért az ETCS adatrögzítőnek – a TIU-n keresztül – az alábbi EIRENE adatokat szükséges eltárolni:
 • a mozdonyrádió vészhívó gombjának kezelését,
 • bejövő vasúti vészhívások fogadását,
 • kimenő, illetve bejövő vasúti vészhívások befejezését,
 • rádió hibáit,
 • éberségi berendezés riasztó üzenetének leadását,
 • vasúti vészhívások elismerésének részleteit.


A JRU rendszertechnikai adatai


Az adatrögzítővel szemben támasztott legfőbb követelmény, hogy kellően robosztusnak kell lennie ahhoz, hogy egy esetleges vonatbaleset után a rajta rögzített adatok kiértékelhetők legyenek.Ahogy azt már említettük a JRU fizikailag az EVC házában foglal helyet. A JRU főbb adatai (DSK20 S2e DEUTA - német):
 • Méret: 96.4 mm x 128.4 mm x 193.5 mm (hossz x szélesség x magasság)
 • Tényleges berendezés: az EVC-ben
 • Tápfeszültség: 15 – 158 V, DC
 • Teljesítmény felvétel: max. 10 W
 • Védelmi osztály: IP20
 • Memóriakártyák: PCMCIA 2-es típus, 16 MB, 20 MB, 40 MB
 • Tömeg: 1.1. kg


JRU diagnosztika


A JRU korántsem csak a járműfedélzeti események rögzítésére alkalmas, hanem ennél jóval tágabb diagnosztikai lehetőségekkel bír. A pályaoldalon bekövetkező zavarok, hibák legtöbbje kihat a fedélzeti berendezés működésére, és ha sokszor csak közvetetten is, a JRU ezekről is fontos adatokat szolgáltat.
Az ETCS különböző alkotóelemei (mind a pályamenti, mind a fedélzeti berendezések) folyamatosan végeznek önteszteket, illetve futtatnak le különböző öndiagnosztikai rutinokat a megfelelő működés felügyelete érdekében. Ezen tesztek eredményeit eljuttathatjuk a fedélzeti berendezéshez. E megoldás szerint tehát a fedélzeti berendezés valamennyi elérhető diagnosztikai és riasztás jellegű információt összegyűjt és megszűr, majd pl. a szabványos GSM hálózaton keresztül továbbítja ezeket az adatokat a központi diagnosztikai szerver felé. Az adatátvitelt a megfelelő konfigurációjú és előszűrésű fedélzeti berendezés, illetve a prioritás-meghatározó diagnosztika optimalizálja sürgősségük szerint, így a standard GSM hálózat sávszélessége is elegendő lehet. Az így bejövő dinamikus adatok a hozzátartozó topológiai és pályamenti adatokkal együtt egy kvázi valósidejű, átfogó ETCS diagnosztikát jelentenek.
A hatósági adatrögzítő által eltárolt adatok kiolvasásához, megjelenítéséhez, mentéséhez és feldolgozásához a mindenkori szállító gondoskodik a megfelelő eszközökről. Ezek a szoftvercsomagok lehetővé teszik a hatósági adatrögzítő berendezés által kiolvasott adatok PC-re történő kiolvasását. Az eszközök különböző sebességgörbéket is kijeleznek, illetve az adatok exportálásával megteremtik valamennyi adat offline analízisének lehetőségét.
A vonatbefolyásoló rendszer működése alatt a JRU folyamatos tesztelés alatt áll. Meghibásodás esetén a rendszer a mozdonyvezető felé hibajelzést küld. Ekkor a hibának a képernyőn történő megjelenését a mozdonyvezetőnek nyugtáznia kell. Tekintve, hogy a rögzítőegységet az EVC vezérli, amennyiben az ATP rendszer inaktív (kikapcsolt állapotban van), a rögzítő sem tárol adatokat.

Lap teteje