You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Az ETCS nyelvezete

Az ETCS nyelvezete


Az ETCS táviratok formátuma kötött, hosszúságuk 210 (rövid távirat) vagy 830 bit (hosszú távirat) lehet, amely a hibajavító kóddal egészül ki 341 illetve 1023 bitre. Az átvitel során a táviratokat a berendezések folyamatosan ismételve továbbítják. Követelmény, hogy egy megfelelő hosszúságú bitáramból az eredeti távirat egyértelműen meghatározható legyen akkor is, ha átvitel közben egy változtatható balíz megváltoztatta az aktuális táviratát.
A tipikusan alkalmazott átviteli sebesség pálya-jármű viszonylatban 564 kbit/s. A rövid távirat átviteléhez így kb. 0.5, a hosszúéhoz 2 ezredmásodperc (!) szükséges. A hibátlan átvitelhez szükséges távolság a vevőantenna és a balíz között maximálisan körülbelül 1.5 méter lehet. A legnagyobb alkalmazási sebesség így 500 km/h.
A táviratok leírása speciális ERTMS/ETCS nyelven történik. Ez a nyelv változókból (variables), csomagokból (packets), táviratokból (telegrams) és az ezekből összeálló üzenetekből (messages) építkezik. (Vincze (1))

Az ETCS nyelv egyes építőköveiről bővebben lásd a vonatkozó pontokat.

Lap teteje