You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Fedélzeti GSM-R modul

A fedélzeti ETCS-rádiómodulról általánosságban


A fedélzeti ETCS-rádiómodul rendszertechnikai adataiA fedélzeti ETCS-rádiómodulról általánosságban


Ahhoz, hogy egy vonat GSM-R rádión keresztül kaphassa meg az ETCS vonatbefolyásoláshoz szükséges információkat, szükséges egy ezt a funkciót ellátó fedélzeti modul. Ebbe egyrészt beleértünk egy adó-vevő antennát, illetve egy az EVC és az antenna, azaz a GSM-R hálózat között kapcsolatot teremtő modult. A GSM-R rendszer fedélzeti alrendszere ezen kívül magában foglalhat egy önálló DMI kijelzőt, de lehetőség van az EIRENE kijelzések ETCS-DMI-ban való megjelenítésére is.
A fedélzeti GSM-R berendezés (Alstom)

Az integrált EIRENE DMI-ról lásd DMI fedélzeti elemet.


A fedélzeti ETCS-rádiómodul rendszertechnikai adatai


Ebben az alfejezetben szigorúan véve csak az ETCS kommunikációt is megvalósító fedélzeti GSM-R modult mutatjuk be.

A pusztán mozdonyrádiós funkciókat megvalósító GSM-R fedélzeti modulról bővebben lásd az EIRENE honlap vonatkozó pontját.

A fedélzeti GSM-R modul (MTRS – Mobile Train Radio System) interfésszel csatlakozik a mozdony tetején elhelyezkedő vevő és sugárzóantennához, továbbá az EVC-hez és a DMI-hoz. A modul tartalmazza egyrészt a mozdonyrádió rendszerét, másrészt csatolótagként működik a fedélzeti berendezés és a pályaoldal (RBC, RIU) között:
A járműfedélzeti rádiórendszer felépítése

A mobil rádió modul (MRM) a Cab rádió alapmodulja, amely a GSM-R és a GSM sávban egyaránt működik. Nagysebességű járműbe is telepíthető és teljesíti az ASCII jellemzőket az EIRENE előírásoknak megfelelően.
A rádiómodul többféle piaci kivitele közül az ETCS funkciókra is felkészített komplex modul látható az alábbi ábrán:
GSM-R rádiómodul ETCS-hez illesztett típusa (Siemens)

Az antennaegység egy formatervezett, áramvonalas, a jármű tetejére rögzített szerkezet, amely közvetlenül csatlakozik a rádiómodulhoz.
GSM-R fedélzeti tetőantennák

Végül az önálló EIRENE DMI-ra a következő ábra mutat példát:
EIRENE DMI kezelőfelületei

Lap teteje