You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

TIU vonatillesztő modul

A TIU-ról általánosságban


A fékinterfész


Vezetőállás és kapcsolóiA TIU-ról általánosságban


A Vonatillesztő Modul (Train Interface Unit – TIU) biztonsági kapcsolatot teremt a központi egység (EVC) és a vasúti jármű vonatbefolyásolás szempontjából kritikus egységei között (fékberendezés, éberségi berendezés, menetirányváltó stb.). Alapvető feladata, hogy a fedélzeti számítógép felé fogadja az információkat a mozdony, illetve a szerelvény rendszerbe vont elemeitől, valamint azok felé utasításokat küldjön. Összességében tehát a TIU illeszti a járművet a számítógéphez, azaz magához az ETCS berendezéshez, továbbá rajta keresztül vezérelhetők a fékek, az áramszedők, és fogadhatók a további információk, például az ajtók állapota felől, stb.
A fedélzeti berendezés interfészei közé tartozik a diagnosztikai interfész, a menetirány-választó kapcsoló, a vezetőállás kapcsoló, a tápegység (főkapcsoló) és a fékinterfész. A fékinterfészek körébe tartoznak az üzemi fék beavatkozásra, a gyorsfék (fail-safe) beavatkozásra, a vontatás leállítására szolgáló interfészek, illetve a főfékvezeték nyomását mérő nyomásérzékelők. Az EVC fékinterfésze különböző mágnesszelepeket és jelfogókat is tud vezérelni.
Egyetlen főkapcsoló szolgál a teljes fedélzeti ETCS rendszer leválasztására, beleértve az EVC, BTM, STM, JRU, Odométer, DMI egységeket és a fékinterfészt is. Egy további kapcsoló feladata, hogy az STM egységet külön is le lehessen választani. A vezetőállás-kapcsolók (vezetőállás aktiválását végző kapcsolók, a menetirányváltó kapcsoló, és néhány egyéb, a mozdonyra vonatkozó input információ) az EVC számára bemeneti információkat szolgáltatnak.


A fékinterfész


Az EVC-n belül több fékrelé is megszakíthatja a mozdonyon a vészfékszelep táplálását, amely egyébként folyamatosan 24 V-os táplálást kap a vészfékezés elkerülése végett. E tápfeszültség megszakadása a vészfékszelep nyitását és a levegő távozását okozza, ezzel a fékezés azonnal megkezdődik. Megbízhatósági okok miatt az EVC minden egyes jelfeldolgozó csatornája egymástól függetlenül meg tudja szakítani a szelep elektromos táplálását a pozitív és negatív ágakon (ezért szükséges a több relé).
A nyomásérzékelő a fővezetékben helyezkedik el és a belső légnyomást érzékeli, s annak nagyságával arányos áramú jelet állít elő. Az EVC-n belül alakul át az analóg jel digitális jellé. Az így nyert visszacsatoló jel az üzemi fék nyomás csökkenésekor és fékezéskor szükséges a pontos szabályozás megvalósításához.
Fékszelepek és nyomásérzékelő bekötés előtt egy hazai V63-as mozdonyon


Vezetőállás és kapcsolói


A vezetőállásban számos kapcsoló található a mozdony vezérléséhez (áramszedő, vészjelző, menetirányválasztó, stb.), itt található meg a DMI kijelzője, kezelőfelülete és hangszórója, valamint az éberségi berendezés kezelője.
ETCS mozdonyok vezetőállása, figyelemfelkeltő vészjelző gombokkal

A vezetőállás kapcsolók az EVC bemeneti jelei, amelyek a vezetőállás állapotáról nyújtanak felvilágosítást. Digitális bemenetek, hiszen mindössze két elektromos állapotuk van – be vagy ki. A vezetőállás alábbi kapcsolói csatlakoznak az EVC-hez:
  • 1-es vezetőállás aktív,
  • 2-es vezetőállás aktív,
  • 1-es menetirány kiválasztva (1-es vezetőállásban előre irány van kiválasztva),
  • 2-es menetirány kiválasztva (2-es vezetőállásban előre irány van kiválasztva),
  • vontatás aktív (a vontatómotor aktív állapotát jelzi).

Követelmény, hogy nem lehet egyszerre mindkét vezetőállás aktív. Az 1-es és 2-es menetirány természetesen az 1-es vagy 2-es vezetőállásból is állítható (hátramenethez). A vezetőállás-kapcsolók állapota fontos input információ a mozgásfelügyelethez, például az előre vagy hátramenet érzékeléséhez.

Lap teteje