You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Az EVC

Az EVC-ről általánosságban


Az EVC funkciói


Az EVC rendszertechnikai adataiAz EVC-ről általánosságban


A fedélzeti berendezés lelke az ún. Európai Biztonsági Számítógép (European Vital Computer – EVC). Az EVC alapvető fontosságú eleme az ETCS fedélzeti berendezésnek, ezért erre egy fail-safe számítógépet használnak. A fedélzeti berendezésben egy erre a célra kifejlesztett duál pre-processzor bonyolítja le a kommunikációt és az interfészvezérlést. Az EVC a jármű agya, éppen ezért gyakorlatilag minden egységgel kapcsolatban áll. Ez dolgozza fel továbbá a kerékérzékelő és a radar (odométer) szolgáltatta adatokat is, illetve periodikusan kiadja az onnan beolvasott adatokat és az aktuális sebességértékeket. Az EVC az összes szükséges fizikai és logikai interfésszel rendelkezik ahhoz, hogy a fedélzeti rendszer más elemeit csatlakoztatni lehessen, továbbá a szükséges diagnosztikai interfészek is rendelkezésre állnak, amely lehetővé teszi a fenntartó személyzet számára, hogy a (hiba)diagnosztikai adatokat letöltse.
EVC a V63 156 számú MÁV mozdonyon, illetve Alstom EVC rack


Az EVC funkciói


A fedélzeti berendezés központi irányító egysége a fedélzeti számítógép. Ebben az alfejezetben összefoglaljuk mindazon funkciókat és feladatokat, amelyek szorosan az EVC-hez, illetve általánosan a fedélzeti berendezés felügyelete alá tartoznak. Az alfejezet nem követ specifikációs csoportosítási elveket. Az áttekinthetőség érdekében kérjük válassza ki, melyik funkció(csoport) érdekli:
Általános funkciók
 1. A fedélzeti berendezés indítása, tesztek
 2. Vonatadatok megadása
 3. Pályamenti adatok folytonosság-ellenőrzése
 4. Legkorlátozóbb sebességprofil felügyelete
 5. Sebességfelügyelet
 6. Oldási sebesség felügyelete
 7. Vonat helyének meghatározása
 8. Sebesség és gyorsulás meghatározása
 9. A menetengedélyek és sebességhatárok
     kijelzése a DMI-on
10. Éberség-felügyelet
11. Nem kívánt vonatmozgás elleni védelem
12. Meghibásodás felügyelet
13. ETCS infomációk rögzítése
14. Túlhaladás kezelése
15. Útvonal alkalmasság védelem
16. Üzemmód- és szintátmenet felügyelete
Speciális funkciók
 1. Elnyomás funkció, jelzőmeghaladás
 2. Több vontatójármű használata
 3. Tandem mozdonyok használata
 4. Tolómozdony használata
 5. Tolt vonat felügyelete szabad pálya esetén
 6. Tolt vonat felügyelete foglalt vágány esetében
 7. Útátjárók felügyelete
Egyéb funkciók
 1. Ütközőbak felügyelet
 2. Ajtók felügyelete és vezérlése
 3. Egymás mellett elhaladó vonatok felügyelete
 4. Nagysebességű vonatok felügyelete
 5. Pályamunkások védelme
 6. Áramszedő és áramellátás vezérlése
 7. Utas általi vészfékezés kezelése
 8. Légkondicionáló vezérlés
 9. Külső figyelmeztetések kezelése
10. Megállás helyére vonatkozó ajánlás


Az EVC rendszertechnikai adatai


EVC hardver
Az EVC – feladatainak ellátásához – folyamatosan információt gyűjt, felügyeletet biztosít és bizonyos vezérlési feladatokat is ellát. A felügyelethez felhasznált információk származhatnak a (fedélzeten tárolt) pályatérképből, pálya-jármű információ-átvitelből, kézi adatbevitelből és a jármű érzékelőiből (pl. sebességmérők).
EVC (Alstom)

E modulnak létfontosságú feladatai vannak, éppen ezért szükséges a szisztematikus hibák  kiküszöbölése és a fail-safe vonatbefolyásolás biztosítása. Fizikailag az EVC házában foglal helyet a JRU is, de nem tartozik az EVC-hez. Itt találhatóak továbbá a ventillátorok, amelyek biztosítják az EVC szekrényen belüli légáramlást megelőzve a disszipáló elemek túlmelegedését. Legalább egy ventillátornak mindig működnie kell a szükséges légáram biztosításához.
Az EVC az összes fizikai és logikai interfésszel rendelkezik ahhoz, hogy a fedélzeti rendszer más elemeit csatlakoztatni lehessen. Ezen kívül az EVC diagnosztikai interfésszel is rendelkezik, amely lehetővé teszi a fenntartó személyzet számára, hogy a hibadiagnosztikai adatokat letöltse.

EVC szoftver
Egy tipikus EVC szoftver három fő részből áll:
  • az operációs rendszer, amely hibatűrő képességekkel rendelkezik és tartalmazza a kommunikációs rendszert is,
  • a felhasználói szoftver A csatornája, amely az EVC minden elvárt funkcióját megvalósítja (életvédelmi és egyéb feladatokat is), és
  • a felhasználói szoftver B csatornája, amely minden életvédelmi funkciót ellát az A csatornához képest diverz módon.

A szoftverelemek más-más kártyán helyezkednek el az EVC-n belül. Ennek oka egyrészt a konkrét hardverfelépítés, másrészt az életvédelmi vezérlőrendszerekre vonatkozó követelmények teljesítése.

Lap teteje