You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

Az EIRENE (GSM-R) rádióhálózat

Az EIRENE rádióhálózat


A pontszerű balíz- és a szakaszosan folyamatos hurokátvitel mellett egzakt megoldást kellett találni a folyamatos kommunikáció lehetővé tételéhez a fejlettebb kiépítési szintek számára. Előzményként megemlítendő, hogy az akkori gazdasági, műszaki viszonyoknak megfelelően 1993-ban az UIC a már meglévő, közcélú mobil távközlési rendszeren alapuló digitális vasúti rádiós szabvány kialakítása mellett döntött. A lehetséges rendszerek közül a GSM-et választották, ami a tömeges felhasználása miatt kiforrott és olcsó technológia. A vasútspecifikus szolgáltatásokkal kiegészített rádiórendszer (GSM-R) bevezetése mellett 32 európai ország – köztük Magyarország is – elkötelezte magát. A különböző GSM frekvenciasávok kiosztása a következő:
GSM frekvenciatartományok

A közcélú (GSM és GSM-Extended) hálózatokhoz képest a GSM-R a vasutak igényeire szabott többletszolgáltatásokat nyújt. A GSM-R rendszer lehetővé teszi mind a biztonsági, mind a nem biztonsági adatok, valamint a beszéd átvitelét szabványosított hálózaton keresztül. Az európai szabványokkal összhangban lévő interfészek biztosítják a különböző gyártóktól származó vasúti rendszerekkel való kapcsolat lehetőségét. Az új, nagysebességű vasútvonalak számára igen fontos, hogy a GSM-R (másnéven EIRENE) hálózat az 500 km/h sebességgel mozgó előfizetőt is képes megszakadás nélküli kapcsolattal kiszolgálni; a közcélú GSM-nél ez a határ viszont „csak” 250 km/h.
A fejlettebb 2-es és 3-as szinteken tehát az információk jelentős részét nem szükséges a balízokig eljuttatni, hanem azokat a kiépített rádióhálózaton keresztül juttatjuk el a vonatra. Ehhez az adott vonalszakasz lefedése a feltétel, ami az alábbi ábrán látható antennához hasonló pályaelemekkel megoldható.
GSM-R antenna

A GSM-R rádiókommunikációs hálózat előnye abban is megmutatkozik, hogy használatával sokkal rugalmasabbá válik a kapcsolattartás a pályamenti és a fedélzeti alrendszer között, de mint a későbbiekben látni fogjuk, a GSM-R kiegészítő szolgáltatásai a vonatok egymás közötti, valamint a kiszolgáló személyzet kommunikációját is nagyban segítik.

Az EIRENE rádióhálózatról, mint az ERTMS egyik alrendszeréről bővebben az EIRENE oldalon olvashat.

Lap teteje