You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

ETCS rendszerelemek

Rendszerelemek


Általános kialakítási követelményekRendszerelemek


Az ETCS rendszer két alrendszerből áll, az egyik a pályamenti, a másik a fedélzeti alrendszer. A két alrendszer között az információátvitel a specifikációkban meghatározott átviteli utakon, megadott felépítésű táviratok segítségével történik. Az átvitel – a kiépítési szinttől függően – lehet egyirányú vagy kétirányú. Egyirányú információátvitel esetén csak a pályamenti alrendszer ad információkat a fedélzeti berendezés számára.
A rendszerelemek architektúrája az alábbi ábrán követhető nyomon:
ERTMS/ETCS rendszer-architektúra


Általános kialakítási követelmények


A rendszerelemek tervezésekor, kialakításakor és telepítésekor úgy kell eljárni, hogy a vonatkozó környezeti feltételeknek az üzemszerű működés során az adott elem megfelelhessen. A legfontosabb környezeti feltételek a következők:

Környezeti hőmérséklet
Alapelv, hogy a felesleges hőterheléstől minden egységet védeni kell. A hőmérséklet hirtelen változására (pl. alagút) maximum 3 °C/s sebességgel kell felkészülni, 40 °C maximális különbséggel. A hatósági adatrögzítőnek a tűz forróságát is ki kell bírnia.

Napsugárzás
A hőérzékeny elemeket például rozsdamentes acélból, vagy alumíniumból készült hőpajzzsal lehet védeni. A tartósan erős napsugárzásnak kitett elemeknél az UV sugárzás hatásait is figyelembe kell venni. Gazdaságosan és megbízhatóan üzemeltethető légkondicionálóval vagy ventillátorral az esetleges problémák beltéren kezelhetők.

Páratartalom
Az üzemszerűen előforduló kisebb nedvességkicsapódások nem okozhatják a berendezés hibás működését. Eseti alkalommal a 100%-os páratartalmat is el kell tudni viselnie a fedélzeti elemeknek. A pályaoldalon elsősorban az alagutakban kell számottevő párásodásra felkészülni.

Szél és légnyomás
A szél és az légnyomáslöket a tervezés során ugyancsak figyelembe veendő. 35 m/s-os állandó szelet és egy másodperc alatt lefutó 50m/s sebességű széllökést a berendezéseknek zavartatás nélkül el kell tudni viselni. Az egymással szemben elhaladó vonatok keltette, valamint az alagútba történő behaladáskor keletkező légnyomáslöket a berendezések működését nem befolyásolhatja károsan.

Tengerszint feletti magasság
Az ERTMS berendezéseknek zavartalanul kell üzemelniük a tengerszint alatti 120 métertől egészen a tengerszint feletti 2000 méteres magasságig. Ez hozzávetőleg a 101.3 kPa-tól a 79.5 kPa-ig terjedő intervallumot jelenti.

Víz és csapadék
Az egyes elemek működésére nem lehet káros hatással az eső, hó, jégeső, valamint a víz és a jég jelenléte nem befolyásolhatja károsan üzemszerű működésüket. A hó megolvadása és esetleges újbóli megfagyása is figyelembe veendő a berendezések tervezésénél. A jégesőszemek esetében a 15mm-es maximális átmérő adja a tervezés alapját. A pálya mentén elhelyezkedő berendezéseknek az átmeneti víz alá merülést is el kell tudni viselni. A fedélzeti elemek közül az adatrögzítő esetében az édes és sós vízben való tartós elmerülésre is fel kell készülni.

Szennyezőanyagok
A pálya ágyazata akár komoly károkat is okozhat a vonatok külső részén, illetve a pálya mentén elhelyezkedő elektromos eszközökben. Az egyéb szennyezőanyagok kapcsán a 15 mm átmérőjű kavicsszemeket kell figyelembe venni. A fedélzeti adatrögzítőnek katasztrofális események bekövetkeztekor is ellen kell állni az idegen behatásoknak. Pályaoldalon a törmelékbevonat elsősorban a balíz- és hurokátvitelre fejthet ki negatív hatást az átviteli karakterisztika befolyásolásával.

Mechanikai ütközés, rázkódás
Az egyes elemeknek a teljes életciklus alatt meg kell birkózni a mechanikai behatásokkal. Értelemszerűen fokozott hatás éri a fedélzeti egységeket ívekben, döntött pályaszakaszokon, a centrifugális erő behatása alatt, gyorsításkor, stb. E területen is extrém körülményekkel kell felvennie a versenyt a hatósági adatrögzítőnek.

Elektromosság
Cél, hogy a definiált elektromos paraméterek mellett a berendezésekben ne merüljön fel meghibásodás. Az Európa szerte fellelhető feszültségnemek és az ezekhez tartozó toleranciaértékek sokasága folytán nehéz egységes, mindenkire egyformán érvényes szabályozást alkotni e területen. Mindazonáltal valamennyi ország köteles a szükséges előírásokat rögzíteni.

Elektromágneses behatások
Az egyes elemek elektromágneses zavartatására figyelemmel kell az egyes pályamenti és főként fedélzeti elemeket telepíteni.

Ergonómia
Példának okáért a mozdonyvezető biztonságára, egészségére és komfortérzetére vonatkozóan a megvilágítás, a zaj és a rázkódás hatásainak van kiemelt szerepe. Ezen túlmenően még a klíma, a napsugárzás, a szennyezettség mértéke, a tűzveszélyesség, a kémiai behatások vehetők számba az ergonómia vizsgálata kapcsán. Valamennyi (üzemeltetési és fenntartási) munkaterületen figyelemmel kell lenni az ergonómiai követelményekre.

Lap teteje