You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

ETCS pályamenti elemek

Pályamenti alrendszer


A pályamenti alrendszer alapvető feladata, hogy a pályamenti biztosítóberendezésekből a funkciók megvalósításához összegyűjtött információkat megfelelő formában a fedélzeti alrendszernek továbbítsa. Ezt a feladatot úgy teljesíti, hogy a teljes rendszer magas szintű rendelkezésre állással, az előírt biztonsági szinten képes működni. Ez a követelmény a rendszer egyes elemeivel, illetőleg a rendszer felépítésével és működésének elveivel szemben is szigorú követelményeket támaszt.
A pályamenti alrendszer építőelemei a következők:
1. Balíz – pontszerű jelfeladó elem
2. LEU – a vezérelhető balíz és a jelző/biztosítóberendezés közötti kapcsolattartó egység
3. Hurok – szakaszosan folyamatos jelfeladó kábel kitöltési problémákra
4. GSM-R – rádiókommunikációs hálózat
5. RBC – a biztosítóberendezés és a GSM-R hálózat közötti kapcsolatot biztosító központ
6. RIU – szakaszosan folyamatos rádiós jelfeladó egység kitöltési problémákra

Az ETCS pályamenti alrendszer építőkövei

Az ETCS pályamenti alrendszer külvilághoz kapcsolódó külső interfészei egyik oldalról a LEU, illetve az RBC/RIU kapcsolódása a jelző- és biztosítóberendezéshez, a másik oldalon pedig a balízok fedélzeti rendszerhez való kapcsolódása a légrésen keresztül, illetve az RBC/RIU GSM-R hálózaton keresztüli kapcsolata a járművekkel.

Az egyes pályaelemekről lásd a vonatkozó menüpontokat!