You are viewing an unstyled version of this page. Either your browser does not support Cascading Style Sheets (CSS) or CSS styling has been disabled.

ETCS fedélzeti alrendszer

Fedélzeti alrendszer


A fedélzeti alrendszer feladata a pályáról érkező adatcsomagok fogadása és feldolgozása, a sebesség és távolság mérése, valamint a vonat adatainak felhasználásával az aktuális megengedett sebesség és fékhatás számítása, a pályaadatok kezelése. Ezenkívül folyamatosan jelzéseket ad a mozdonyvezetőnek a kijelzőn keresztül. Ha a vonat túllépi a biztonságos sebességhatárt, akkor a fedélzeti berendezés beavatkozik.
A fedélzeti alrendszer építőelemei a következők:
 • EVC – központi "agy"
 • DMI – kezelő- és visszajelentő felület
 • BTM – balízátviteli modul a balízüzenetek vételéhez
 • LTM – hurokátviteli modul a huroküzenetek vételéhez
 • Odométer – kerékérzékelő és radar egység a pontos távolság- és sebességméréshez
 • JRU – hatósági adattároló, a jármű "fekete doboza"
 • TIU – a vonathoz csatlakozó interfészek összefoglaló neve (kapcsolók, ajtók, fékek, stb.)
 • GSM-R fedélzeti modul – fedélzeti rádiómodul a rádióüzenetek vételéhez és küldéséhez
 • TIMS – fedélzeti vonatintegritást felügyelő eszköz
 • STM – speciális átviteli modul a nemzeti vonatbefolyásoló rendszerek illesztéséhez
 • Buszrendszer – Nagy biztonságú buszrendszer

Az ETCS fedélzeti alrendszer építőkövei

Az ETCS fedélzeti alrendszer külvilághoz kapcsolódó külső interfészei egyik oldalról a balíz-, illetve hurokantenna kapcsolódása a légrésen keresztül a balízhoz, illetve a hurokhoz, másfelől pedig a GSM-R antenna kapcsolata a pályamenti alrendszer GSM-R antennáihoz, valamint az STM modulon keresztül a hagyományos vonatbefolyásoló rendszerhez. A fedélzeti alrendszer magához a vonathoz a TIU modulon keresztül kapcsolódik.

Az egyes fedélzeti elemekről lásd a vonatkozó menüpontokat!

Lap teteje